Zarząd

Zarząd:
Prezes Zarządu: Jacek Janikowski
Członek Zarządu: Grażyna Cłapa

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący: Cieślak Marek

Członkowie:
Barbara Andrzejczak
Maria Weryszko
Stanisław Stępiński
Krzysztof Rekut
Stefania Szczupak
Andrzej Samosiuk