Statut

– statut – kliknij tutaj
– ustawa prawo spółdzielcze – kliknij tutaj
– ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych – kliknij tutaj

Regulaminy:
– regulamin użytkowania budynków i lokali – kliknij tutaj
– regulamin zasad wnoszenia i rozliczeń z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych na lokale mieszkaniowe – kliknij tutaj
– regulamin rozliczania kosztów ciepła – kliknij tutaj
– regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej – kliknij tutaj
– regulamin zasad umarzania odsetek od zadłużeń Lokali mieszkaniowych – kliknij tutaj
– regulamin skarg i wniosków – kliknij tutaj

Aby prawidłowo wyświetlić dokumenty należy zainstalować bezpłatny program
Adobe Acrobat Reader DC.