Przetargi

Ogłoszenie  przetargu

 Na  sprzedaż mieszkania na warunkach prawa odrębnej własności położonego w Przemkowie przy

Ul. Akacjowej 4b m.14

                       pow. użytkowa  50,50 m2 – 2 pokoje – I piętro

Cena wywoławcza   –  105 100,00 zł.-

Przetarg odbędzie się w biurze Spółdzielni przy ul. Akacjowej 7 – sala nr 47  w dniu     19 grudnia  2018  rok  o godz. 10 00 .

Przystępujący do przetargu winni w terminie do dnia 18 grudnia   2018r. wpłacić wadium w wysokości 1.000 zł .- na konto Spółdzielni w BS Przemków 49 8653 0004 0000 0000 0550 0001 

  • Przedmiot przetargu licytowany będzie w stanie w jakim został przedstawiony do oglądania.
  • Mieszkanie można oglądać w każdy dzień w godzinach pracy Spółdzielni.
  • Informacje odnośnie szczegółowych warunków i zasad przeprowadzenia przetargu można uzyskać  w biurze  Sp-ni w   pokój   nr 50.

    tel. 8310333 lub 8310077.

  • Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołanie bez podania przyczyn .
  • Do przetargu nie może przystąpić cudzoziemiec nie posiadający karty pobytu stałego w Polsce.

Zarząd SM „Przemko”